Rok założenia: 1988

 

plcb Polskie Radio Obywatelskie ecbf100

PL-CB RADIO

 

   ZARZĄD GŁÓWNY 

Stowarzyszenie jest członkiem i przedstawicielem
Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego - ECBF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przez   RADIO OBYWATELSKIE   rozumie się środki

łączności radiowej dla celów wolnych wypowiedzi

i informacji na rzecz przyjaźni i solidarności

między ludźmi wszystkich narodów.