W OBRONIE PRAW OBYWATELSKICH

--------------------------------------------------------------------------------

"Gdy troska o ochronę godności człowieka jest zasadą wiodącą, z której czerpiemy inspirację, i gdy wspólne dobro stanowi najważniejszy cel dążeń, zostają położone mocne i trwałe fundamenty pod budowę pokoju.

Kiedy natomiast prawa człowieka są lekceważone lub deptane i gdy wbrew zasadom sprawiedliwości interesy partykularne stawia się wyżej niż dobro wspólne, wówczas zasiane zostaje ziarno nieuchronnej destabilizacji, buntu i przemocy..."

Jan Paweł II

-------------------------------------------------------------------------------- 

 BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Skrzywdzono Cię?

Naruszono Twoje prawa obywatelskie?

Naciągnięto Cię na niekorzystną umowę?

Staniemy w Twojej obronie!

Napisz do nas lub zadzwoń  →  kontakt 

 

asos logo2 Działania współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bezpłatna Pomoc dla oszukiwanych seniorów.

Seniorzy coraz częściej stają się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych ze strony rozmaitych firm i podszywających się pod nie naciągaczy. Schemat z reguły wygląda podobnie. Starszy człowiek odbiera telefon, np. z banku, firmy telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej. Bywa, że naciągacz odwiedza seniora w domu. Osoba, która prowadzi rozmowę, zwykle przedstawia się z imienia i nazwiska, wydaje się miła i pomocna. Wzbudza zaufanie. Szybko też zaczyna namawiać swojego rozmówcę do skorzystania z „wyjątkowej oferty” lub „promocji”. Doradza np. zmianę aktualnego abonamentu telefonicznego, wzięcie kredytu czy wykupienie polisy. Wykorzystując ludzką naiwność i niewiedzę, posługując się sprytnymi marketingowymi chwytami, potrafi nakłonić seniora do tego, by podpisał odpowiednie dokumenty i wyraził zgodę na to, co mu się proponuje. Niebawem okazuje się, że miało być taniej i lepiej, a jest drożej i gorzej. Jedno jest pewne, od zaciągniętych zobowiązań trudno się uwolnić, a za rozwiązanie umowy często żądają nawet kilka tysięcy złotych.

Takim właśnie sytuacjom nasza organizacja przeciwstawia się. 

Pomagamy seniorom w unieważnieniu niekorzystnych dla nich umów.

Warto skorzystać z tej pomocy.

Napisz do nas lub zadzwoń  →  kontakt 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------