W Senacie RP zmiana Ustawy o Rachunkowości

W Senacie RP zmiana Ustawy o rachunkowości

Prezes Sztabu Ratownictwa SKSR zwrócił się do Senatorów RP z prośbą  o uchwalenie poprawki do ustawy o rachunkowości, której skutkiem będzie zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości na rzecz ewidencji przychodów i rozchodów, co jest od wielu lat postulowane przez te organizacje.

Obecny stan traktujący stowarzyszenia non-profit tak samo jak przedsiębiorstwa, które osiągają przychody ponad 1 200 000 euro jest bezzasadny i wręcz niezrozumiały.  

Czytaj więcej...