Aktualności wcześniejsze

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

7 maja br. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor przy ul. Wólczańskiej 178 w Łodzi odbędzie się seminarium „Łodzianie decydują – demokracja uczestnicząca w perspektywie lokalnej”, poświęcone inicjatywie uchwałodawczej oraz szeroko rozumianym kwestiom partycypacji społecznej. W programie seminarium:

  • dr Anna Rytel-Warzocha z Uniwersytetu Gdańskiego na temat prawnych aspektów inicjatywy uchwałodawczej;
  • Grzegorz Makowski z Fundacji im. Stefana Batorego na temat różnorodności narzędzi partycypacyjnych;
  • Jan Herbst z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na temat aktywności obywatelskiej Polek i Polaków;
  • Piotr Wielgus z Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju o tym, jak skutecznie angażować mieszkańców i mieszkanki miast w procesy partycypacyjne;
  • Grzegorz Justyński z Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi o łódzkich doświadczeniach partycypacyjnych, widzianych oczami urzędnika.

W programie seminarium przewidziane są również dwa panele dyskusyjne „Narzędzia” oraz „Partycypacja”, które poprowadzą Wojciech Makowski (INSPRO) oraz Katarzyna Mikołajczyk(Fundacja Normalne Miasto – Fenomen).

Gośćmi specjalnymi seminarium będą Róbert Bjarnason oraz Gunnar Grimsson z zaprzyjaźnionej, islandzkiej organizacji Citizens Foundation, twórcy platformy „Betri Reykjavík„.

Szczegółowy program wydarzenia oraz zapisy znajdują się na stronie:

www.lodzianiedecyduja.evenea.pl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 Prośba o zgłaszanie uwag do projektów ustaw.
 

Szanowni Państwo

Przedstawiamy projekty ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

(zobacz projekty ustaw: druk 2252; druk 2254).

Uprzejmie proszę o zgłaszanie Państwa uwag do tych projektów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osobiście uważam, że stosowanie tak drastycznie mniejszych świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych jest dzieleniem ludzi na "lepszych i gorszych", co nie powinno mieć miejsca. Państwo polskie powinno jednakowo dbać o wszystkich ludzi niepełnosprawnych.

Państwa uwagi zostaną zgłoszone parlamentarzystom. Myślę, że należy głośno podnosić nasze postulaty nawet, jeśli będzie to przysłowiowym rzucaniem grochem o ścianę.

Jerzy Płókarz
Wiceprezes ŁSON 

 

Sejm RP uchwalił ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Zobacz treść ustaw: druk 606; druk 607).

Przed Sejmem RP trwa protest opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ustawy te będą teraz rozpatrywane przez Senat RP.

Prosimy o zgłaszanie Państwa uwag do tych ustaw na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Państwa uwagi zostaną zgłoszone parlamentarzystom.

Zobacz wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający przepis pozbawiający opiekunów osób niepełnosprawnych prawa do świadczeń opiekuńczych za sprzeczny z Konstytucją RP.

(treść wyroku).

-----------------------------------------------------------------------

  Prosty sposób na zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych.

List otwarty do Premiera.

"Wskazuję prosty i skuteczny sposób znalezienia środków na znaczne zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych." - pisze Prezes Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej w liście otwartym do Premiera. 

...czytaj więcej 

------------------------------------------------------------------

    Zmiana zasad reprezentacji w komisjach dialogu obywatelskiego. 

Na zainicjowany przez Pana Łukasza Prykowskiego - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi d.s. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wniosek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezydent Miasta Łodzi zmieniła zasady reprezentacji organizacji pozarządowych w Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) w Łodzi. Od tej pory na posiedzeniach KDO jeden przedstawiciel będzie mógł reprezentować tylko jedną organizację pozarządową.
Oznacza to, że organizacje zrzeszone w Łódzkim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych nie będą mogły być reprezentowane na posiedzeniach KDO przez jednego przedstawiciela ŁSON. Jeżeli dana organizacja będzie chciała, aby jej głos liczył się w głosowaniu podejmowanym przez taką komisję, to musi skierować na dane posiedzenie odrębnego przedstawiciela.
Dotychczas w Komisjach Dialogu Obywatelskiego, organizacje skupione w takich zrzeszeniach jak Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa określonymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego i Ustawie prawo o stowarzyszeniach, mogły mieć wpływ na podejmowane decyzje poprzez przedstawiciela zrzeszenia, którego upoważniły do głosowania w ich imieniu. 
Zarządzeniem Nr 5671/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2014 roku, w zakresie funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego w Łodzi, wprowadzono odstępstwo od ogólnych zasad prawnych dotyczących reprezentacji.  
 

...treść zarządzenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rzeczywiste organizacje społeczne zagrożone.

List otwarty do Premiera.

"Przedmiotowy projekt regulaminu jest klasycznym przykładem na działanie pozyskujące Rządowi klakę niewielkiej grupy cwaniaków i kombinatorów, a zrażające miliony przyzwoitych obywateli, którzy obecny stan rzeczy odbierają jako obojętność Rządu na problemy, z którymi się borykają." - pisze Prezes Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej w liście otwartym do Premiera. 

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prośba o zjęcie stanowska przez organizacje członkowskie

Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z wersją po poprawkach Powiatowego Programu Dziłań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnociami w Miescie Łodzi w latach 2014 - 2020.

Państwa uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

pobież projekt programu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wspieranie działalności społecznej, czy twarde umowy handlowe?  Stowarzyszenia postulują zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt Ustawy o powiadamianiu ratunkowym.

Proponujemy, aby zamiast wydawać blisko półtora miliarda złotych na stworzenie systemu opóźniającego niesienie pomocy potrzebującym, wprowadzić bezkosztowe rozwiązanie umożliwiające po zadzwonieniu na numer 112 wybór służby, której pomoc jest potrzebna, poprzez wybranie odpowiedniego numeru np. Policja – 7; Straż Pożarna – 8; Pogotowie Ratunkowe – 9.

Tego typu rozwiązania są powszechnie stosowane w technice teleinformatycznej i nie pociągają za sobą żadnych kosztów. 

...czytaj więcej 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

 

Nasze miasto czeka w najbliższych latach jeden z największych w Polsce procesów rewitalizacyjnych. Nie może on polegać jedynie na odnowie przestrzeni publicznych i poprawie warunków mieszkaniowych. Centrum Łodzi to obszar koncentracji ogromnych problemów społecznych i ogromne wyzwanie w zakresie społecznego aspektu rewitalizacji. Należy podjąć działania dot. tworzenia warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości, aktywizacji i konsolidacji społeczności lokalnej, seniorów, zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozwiązywania problemu ubóstwa, wykluczenia społecznego, braku udziału w kulturze i rekreacji. Konieczne jest także wskazanie potrzeb lokalowych do prowadzenia ww. działań.

Jako radni zaangażowani w procesy odnowy centrum nie wyobrażamy sobie opracowania programu działań społecznych w tak kluczowym projekcie bez udziału organizacji pozarządowych, działających w tych obszarach i na co dzień wspomagających ich mieszkańców. Dlatego też zapraszamy przedstawicieli Państwa organizacji na pierwsze spotkanie dotyczące społecznych aspektów rewitalizacji, na którym poprosimy o podzielenie się z nami Państwa doświadczeniami i koncepcjami. Będzie w nim uczestniczył dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta p. Marcin Obijalski.
 
Spotkanie odbędzie się 26 marca 2014 r. w godzinach 17.00 - 20.00 w klubokawiarni Niebostan przy ul. Piotrkowskiej 17 (w bramie, wejście po zewnętrznych schodach).
Ze względów organizacyjnych prosimy mailowe o potwierdzenie obecności do dn. 24 marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Serdecznie zapraszamy

radni Rady Miejskiej w Łodzi

Urszula Niziołek-Janiak
Paweł Bliźniuk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pani Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi

serdecznie zaprasza do udziału w debacie

 

"Miasto przyjazne mieszkańcom, miasto zrównoważonego rozwoju"

 

Wydarzenie organizowane przez Urząd Miasta Łodzi odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 roku w godzinach 14:00 - 17:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

...czytaj więcej

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 26 listopada-2 grudnia 2013 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Budżetu Łodzi na 2014 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 29 listopada o godz. 17.00 w Dużej Sali Obrad przy ul. Piotrkowskiej 104.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 22 listopada na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji o konsultacjach oraz formularz konsultacyjny będzie zamieszczony na stronach Urzędu Miasta w zakładce Konsultacje społeczne.


Z pozdrowieniami
Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta
Urząd Miasta Łodzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           BIZNES 50+ - IM DOJRZALSZY, TYM LEPSZY
Projekt „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Całkowita wartość projektu wynosi 1 235 899,20 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O PROJEKCIE:
Projekt „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 25 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi. Projekt jest realizowany od 15 października 2013 r. do 14 maja 2015 r.

...czytaj więcej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Towarzystwo Przyjaciół „Domu na Osiedlu” - Organizacja Pożytku Publicznego udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a niemającym oparcia w rodzinie.

Oferowana pomoc dotyczy wsparcia zarówno w miejscu zamieszkania osoby wspieranej, okresowego pobytu w „Domu na Osiedlu” (lokalu Stowarzyszenia) oraz uczestnictwa w zajęciach Pracowni Twórczej „Domu na Osiedlu”.

Obecnie możemy przyjąć na stałe do „Domu na Osiedlu” dwoje dzieci w wieku 10-14 lat oraz do Pracowni (na zajęcia twórcze) osobę w wieku do 35 lat.

...czytaj więcej  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------