Ogólnopolski System Alarmowy

 

ksa 03

 

Włamanie !   Napad !  Pożar !   Gaz !   Zawał Serca !  itp.

Bank,  Instytucja,  Firma,  Dom,  Mieszkanie, Działka.  

Profesjonalny, Supernowoczesny Monitoring Systemów Alarmowych

Non - Profit !

W Polsce średnio co 5 minut ma miejsce włamanie, co 29 minut rozbój, co 5 godzin gwałt, co 10 godzin zabójstwo.
Ponad 200 tysięcy osób umiera rocznie w wyniku zawału serca.
 

Jako ratownicy wiemy, że można, a wręcz trzeba zrobić więcej, żeby zapobiegać takim przypadkom.

 Powiedz o nas znajomym − możesz w ten sposób uratować komuś życie!

...czytaj więcej 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------