Informacja o programie "Mama 4+"

erafalskaMinister Elżbieta Rafalska zwróciła się do seniorów, a także do osób z ich bliskiego otoczenia, informując o programie "Mama 4+". Zachęciła, aby poinformować osoby, które mogą skorzystać z programu, w jaki sposób mogą złożyć wniosek. Dzięki temu informacja dotrze do jak najszerszego grona zainteresowanych.  

Zobacz  →  List Otwarty Minister Elzbiety Rafalskiej.

Zobacz  też → Więcej Informacji o programie "Mama 4+"