Prezes odznaczony przez ZKRP i BWP

Za zasługi ZKRPiIWP

Związek Kombatantów

Rzeczypospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych

 

odznaczył prezesa stowarzyszenia Jerzego Płókarza.

"Traktuję to odznaczenie jako wyraz wdzięczności nie  tylko dla mnie, ale dla wszystkich naszych społeczników i tych, którzy wspierają nas w niesieniu pomocy ludziom"

- powiedział naszej  redakcji Jerzy Płókarz.