Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz RP

Szanowni Państwo,

Corocznie 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest wyrażenie sprzeciwu wobec łamania praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne manifestują tego dnia swoje zaangażowanie w walkę o takie same, jak dla osób pełnosprawnych, możliwości swoich środowisk w dostępie do edukacji, do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych, o ich prawo do niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Zwracamy się do wszystkich ogniw i władz organizacji osób niepełnosprawnych a także do władz i ogniw organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, które działają w skali gmin, miast, powiatów i województw, aby z okazji nadchodzącego Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych upowszechniły na obszarach swojej aktywności Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz Rzeczypospolitej Polskiej,  który wzywa do intensyfikacji działań służących wdrażaniu ratyfikowanej przez państwo polskie w 2012 r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także do rozwoju służącej temu współpracy pomiędzy parlamentem, władzą i administracją publiczną oraz organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne.  

Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz Rzeczypospolitej Polskiej, który przesyłamy w załączeniu, został podpisany przez prezesów i przewodniczących jedenastu organizacji osób niepełnosprawnych. Są wśród nich największe organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o jego szerokie rozpowszechnienie – zwłaszcza poprzez przesłanie do lokalnych i regionalnych władz oraz jednostek administracji samorządowej, rozesłanie do swoich członków i organizacji partnerskich, przesłanie do lokalnych mediów, poprzez zamieszczenie Apelu na Państwa stronach internetowych. →Treść apelu.  

Będziemy serdecznie zobowiązani za nadsyłanie informacji o sposobach upowszechnienia Apelu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Z pozdrowieniami z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Maria Król

Przewodnicząca Zarządu
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10
02-366 Warszawa
Tel. 22-654-19-28
www.pfon.org